Det lilla kontoret med de stora resurserna.

Arkitekter

Byggingenjörer

Systemutvecklare

Under ovanstående rubriker har vi försökt ge en bild av en del av det vi sysslar med.

 

Enbart uppdrag där vi tagit fram lösningen, projekterat och tagit fram alla handlingar för bygglov är medtagna.

Utöver detta spänner våra uppdrag över bland annat

- restauranger

- vårdcentraler

- massor av vindslägenheter, både separata och som etagelägenheter

- lokalanpassningar

- inre ombyggnader av lägenheter i flerfamliljshus

- lokaler för livsmedelsindustrier

 

 

 

 

KLANG Arkitekter AB

Svangatan 2B

S-416 68 Göteborg

Telefon: +46 31 17 18 50

mail: klang@klangark.se

www.klangark.se