Det lilla kontoret med de stora resurserna.

Arkitekter

Byggingenjörer

Systemutvecklare

Om Klang Arkitekter AB

 

Historik

Vi är ett litet arkitektkontor med några få anställda, men med ett stork kontaktnät och flera samarbetspartners inom konstruktion, el, ventilation och .

KLANG Arkitekter AB är ett familjeföretag och startade 1982 under sitt nuvarande namn. Från 50-talet och fram till dess drevs verksamheten i P O Klang Arkitektkontor. 1992 övertog vi också verksamheten i Stave Konsult AB.

 

Erfarenhet

I företaget finns branscherfarenhet sedan slutet av 1960-talet kompletterat med kompetens inom moderna tekniker och metoder.  Under årens lopp har vi sysslat med i stort sett allt från program för hela bostads- och villaområden till special-designade lusthus och utedass.

 

På senare år har det blivit många om- och tillbyggnader, ett område som vi tycker är intressant och utmanande.

Vi har också arbetat mycket med industrier, butikslokaler och restauranger och har stor erfarenhet av de speciella krav som ställs vid hantering av livsmedel.

I ett litet företag får alla av nödvändighet en stor bredd i sitt kunnande, eftersom samma person oftast hanterar uppdraget från idé till färdigställd byggnad.

 

Vårt arbetssätt

Vi ser varje ny kund som början till en långvarig relation och varje uppdrag är lika viktigt, litet som stort.

Kunden ska känna trygghet i att vi förstår de idéer och önskemål som framförs och också kan se igenom de ytterligare krav som detta ställer på utformning, material, teknisk lösning eller planlösning. Tillsammans utvecklar vi idéer och önskemål till en bra lösning där vi täcker in allt detta.

Arkitekturen, materialval, omgivande miljö och många andra saker samverkar och avgör hur väl en byggnad eller område fungerar.

Det finns också en mängd olika villkor och krav på byggnader, reglerat i lagar och inom aktuell kommun, som måste uppfyllas.

Slutligen finns alltid kostnadsaspekten både vid byggnation och i ett underhållsmässigt perspektiv.

Vi deltar gärna från idé till färdig byggnad och stöttar kunden vid kontakter med myndigheter, entreprenörer och som samordnare.

Som kontrollansvarig enligt PBL med riksbehörighet K kan vi ansvara för kontrolluppdrag under byggnationen.

 

Våra metoder

Vi ritar både för hand och i våra BIM/Cad-verktyg allt efter behov. Vi gör även illustrationer och diverse presentations-underlag för uppdragen när så önskas.

Inför byggnation kan vi upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad, göra en kalkyl för budgetpris på byggkostnaden och även redovisa mängder.

 

Övrig verksamhet

Vi är också verksamma som  konsulter iinom IT och verksamhetsutveckling. Mer om denna verksamhet kan läsas här.

 

Vårt kontor ligger i f.d. Pellerins Margarinfabrik

intill E20 i Olskroken.

 

KLANG Arkitekter AB

Svangatan 2B

S-416 68 Göteborg

Telefon: +46 31 17 18 50

mail: klang@klangark.se

www.klangark.se