Det lilla kontoret med de stora resurserna.

Arkitekter

Byggingenjörer

Systemutvecklare

Sten Klang

Arkitekt och byggnadsingenjör.

Kontrollansvarig enligt PBL behör. K

 

Startade 1969 i P O Klang Arkitektkontor.

Delägare.

 

epost till Sten Klang

Anna Klang

Civilingenjör VoV med master i Arkitektur

 

Anna började arbeta med CAD-ritning   redan under studietiden och handlägger

bygglovsärenden mm.

 

epost till Anna Klang

Julia Klang

 

Allt i allo, hjälper till med allt från

administration, arkivering, CAD-ritning,

energiåtgångsberäkningar  och

mycket mera. Julia är också certifierad

att utföra radonmätningar.

Julia arbetar för närvarande vid behov.

 

epost till Julia Klang

Rose-Marie Klang

CAD-ritning, visualiseringar, förfrågningsunderlag och kostnadskalkyler för byggnation mm.

 

Ansvarig för IT-verksamhet.

Ekonomiansvarig.

Delägare

epost till Rose-Marie  Klang

 

 

KLANG Arkitekter AB

Svangatan 2B

S-416 68 Göteborg

Telefon: +46 31 17 18 50

mail: klang@klangark.se

www.klangark.se